Nainstalujte si:
       

Překlad untergehen; untergeordnet; Untergestell


untergehen = zapadat, zacházet, zajít, ztroskotat, potopit se, potápět se (loď), utonout, zaniknout, zahynout, zhynout, hynout, zanikat

untergeordnet = vedlejší, podřízený, podrobený, podružný, podrobil, podřazený, bezvýznamný

s Untergestell = stojan, podvozek, spodek, rám, dolní část lože, podval, rám vozu


Next: untergetaucht; unterging; untergliedert    Überschreiten; Überschreitung; überschrieben