Nainstalujte si:
       

Překlad unterblieben; Unterboden; unterbrechen


unterblieben = přestaly, nekonalo se, neprovedený, neuskutečněný, nekonaný

r Unterboden = podlaha vozidla, spodek vozidla, podklad pod podlahovou krytinu, podvozek, podkladní beton, podlaha vozu, spodina, lůžková vložka, spodní dno

unterbrechen = zastavit na chvilku, ustat, rozpojit (obvod), přetrhat, přerušovat, přetrhnout, otevřít, podlomit, rozpojit obvod


Next: Unterbrechung; unterbreiten; unterbringen    überquert; überragen; überragt