Nainstalujte si:
       

Překlad unten; unter; Unterbau


unten = pod, vespod, níže, spodem, dolní

unter = s, se, mezi, mezi sebou, při, za, podle, na základě, spodní, dolní, dolejší

r Unterbau = spodek, podstavec, poddělávka, spodní stavba (rýpadla), železniční spodek, podklad, podloží, nosný rošt, kostra pláště, spodek vozidla, podvozek, šasi


Next: unterbauen; unterbieten; unterbinden    überprüfe; überprüfen; überprüft