Nainstalujte si:
       

Překlad unseres; unsicher; Unsicherheit


unseres = svůj, naší, našeho, svého, našich, naše

unsicher = nespolehlivý, nejistý, nestálý, pochybný, nejasný, rozpačitý, nezabezpečený

e Unsicherheit = rizikovost, nespolehlivost, nejistota, nestálost, kolísavost, pochybnost, neurčitost, nesmělost, entropie, střední množství informace, nedostatek bezpečnosti


Next: Unsinn; unsre; Unstimmigkeit    Übermittlung; Übermut; übermüdet