Nainstalujte si:
       

Překlad unbegrenzt; Unbehagen; unbehindert


unbegrenzt = neomezený, neobmezený, bezmezný, neomezeně, bez omezení, neomezenou

s Unbehagen = stísněnost, tíseň, nechuť, potíž, nesnáz

unbehindert = bez překážky, neobtěžovaný, neznepokojovaný, neznepokojován, neznepokojený


Next: unbeholfen; unbeirrt; unbekannt    Übelstände; üben; über