Nainstalujte si:
       

Překlad unausreichend; unbändig; unbeabsichtigt


unausreichend = nedostačující, nedostatečný, nedostatečná, nevyhovující, nedostatečné

unbändig = nezkrotný, rozpustilý, nesmírně, velice, bezuzdný, nehorázný

unbeabsichtigt = neúmyslně, nechtěně, samovolný, náhodný, nechtěný, neúmyslný


Next: unbedacht; unbedenklich; unbedeutend    Urteil; urteilen; Urteils