Nainstalujte si:
       

Překlad unabhängige; unablässig; unangemessen


unabhängige = samostatný, svobodný, absolutní, soběstačný, nezávislí

unablässig = neustálý, ustavičný, neustále, neustávající, ustavičně

unangemessen = nemístný, nevhodný, nenáležitý, neodpovídající, neadekvátní, nepřípadný


Next: unangenehm; Unannehmlichkeit; Unart    Urform; urgieren; Urheber