Nainstalujte si:
       

Překlad umkleidet; Umkleidung; umkommen


umkleidet = pokryt, pokryl, zahalí, zahalen, zahalil, obalí, obalen, obalil

e Umkleidung = převlékání, přestrojení, obal, plášť, povlak, povlékání, obložení, obklad, obezdívka, pažina

umkommen = hynout, zahynout, zhynout, zabít se, vzít za své, přijít nazmar


Next: Umkreis; umkreisen; Umladebahnhof    Unternehmen; Unternehmer; Unternehmung