Nainstalujte si:
       

Překlad umgestülpt; umgestürzt; umgetauscht


umgestülpt = převrácen, převrátil, ohrnut, ohrnutý, převrácený

umgestürzt = převržen, zvrátil se, převrhl, zbořen, zbořil, poražen, porazil, zrušen, zrušil, rozvrácen, rozvrátil, převrácený

umgetauscht = vyměnil, zaměněn, zaměnil, vyměňováno, směněný


Next: umgewandelt; umgeworfen; umgezogen    untergetaucht; unterging; untergliedert