Nainstalujte si:
       

Překlad umgerissen; umgeschaltet; umgeschlagen


umgerissen = vyvrácen, vyvrátil, stržen, strhl, nakreslený

umgeschaltet = přepojen, přepojoval, přepojován, přepnul, přepnut, přepínal, přepínali, přepjal

umgeschlagen = zvrácen, ohrnut (rukávy), vykasal rukávy, obrácen, převrátil se, náhle se změnilo počasí, zvrhl se, obalený, obrácený


Next: umgeschrieben; umgesetzt; umgesetzten    unterdrücken; Unterdrücker; unterdrückt