Nainstalujte si:
       

Překlad überströmt; Überströmung; Überstunde


überströmt = zaplaven, zaplavil, zatopí, zatopen, zatopil

e Überströmung = ofukování, proudění vody, přepad, přepadávání, přetékání, zaplavení

e Überstunde = práce přes čas, přesčas, hodina přesčas, práce přesčas, hodina navíc, přes čas


Next: Überstunden; überstürzen; überstürzt    verformen; verformt; verformten