Nainstalujte si:
       

Překlad überstimmt; überstreichen; überströmen


überstimmt = přehlasuje, přehlasoval, přehlasujte, znovu naladěný, přehlasovaný

überstreichen = natřít, proběhnout, přetřít, přebarvit, přetírat

überströmen = přepadávat, překypovat, zaplavit, zatopit (vodou), rozvodnit se, přetéci, přetéct, překypět


Next: überströmt; Überströmung; Überstunde    Verfolgung; verformbar; Verformbarkeit