Nainstalujte si:
       

Překlad übersteigen; übersteigern; überstiegen


übersteigen = přelézt, vystoupit, překročit, překračovat, přesahovat, převyšovat, přesahují, překonat, zdolat, přelézat, přesáhnout, převýšit

übersteigern = nabízet víc, přeplácet, stupňovat, přehánět, nabídnout víc

überstiegen = překonal, převyšován, převyšoval, zdolán, zdolal, přesahoval, překročený


Next: überstimmt; überstreichen; überströmen    Verflüssigung; verfolgen; verfolgt