Nainstalujte si:
       

Překlad überstand; überstanden; überstehen


überstand = překonal, přetrpěl, vydržel, odolal, přestál, přečníval, přesahoval

überstanden = odolal (čemu), překonal, překonán, přetrpěl, přetrpěn, přečkal, přečkán, vydržel, přečníval, přesahoval, přestálý, přečkali

überstehen = přesahovat, vyčnívat, přestát (nemoc), přetrpět, přečkat, překonat, odolat (čemu), vydržet, přestávat, přestát nemoc


Next: übersteigen; übersteigern; überstiegen    verflucht; verflüchtigen; verflüssigen