Nainstalujte si:
       

Překlad überspannen; überspannt; Überspannung


überspannen = převléci, přepínat (příliš napnout), přespříliš napnout, překlenout, příliš napnout, převléct, přepnout, zaklenout, spojit vedením

überspannt = přemrštěný, excentrický, výstřední, přepjatý, příliš napjatý, překlenutý, přepínal, přepínali

e Überspannung = překlenutí, přílišné napnutí, nadměrné napětí, přetížení, zavěšení, závěs, přemrštěnost, přepnutí, přepínání


Next: überstand; überstanden; überstehen    verflixt; verflochten; verflossen