Nainstalujte si:
       

Překlad übersetzt; Übersetzung; Übersicht


übersetzt = překládán (do jiného jazyka), přeložen (do jiného jazyka), překládal (do jiného jazyka), překládaný, přeložené, přeložený, přeloženo, přeskočený

e Übersetzung = přeložení, tlumočení, přetlumočení, translace, překlad, převod, převodový poměr, přechod, přesazení, transformační poměr, přesah, přejezd

e Übersicht = přehlídka, přehlednost, stručný přehled, stručný obsah, evidence, obzor, prospekt, přesnost, preciznost


Next: Übersichtsplan; übersiedeln; Übersiedlung    verfilmt; verfilzt; verflechten