Nainstalujte si:
       

Pøeklad überschwemmt; Überschwemmung


überschwemmt = zatopí (území), zaplaven, zaplavil, zatopený, zaplavený, potopený

e Überschwemmung = zaplavení, záplava, zátopa, povodeò, potopa, inundace, rozvodnìní, zavodòování


Next: Überschwemmungsgebiet; Überschwingung    Verfälschung; Verfärbung; verfehlen