Nainstalujte si:
       

Pøeklad überschüttet; überschwänglich; überschwemmen


überschüttet = zalil, posype, posypán, posypal, zahrnul, posypte, obsypaný, zavalený

überschwänglich = pøepjatý, pøílišný, nadmìrný, pøehnaný, zbrklý

überschwemmen = zatopit (území), inundovat, pøehltit, zatápìt, rozvodnit se, zaplavovat


Next: überschwemmt; Überschwemmung    Verfassung; verfaulen; verfälschen