Nainstalujte si:
       

Překlad überschritten; überschuldet; Überschuldung


überschritten = překročil, překračoval, překračován, přestoupil, přesahoval, překročený

überschuldet = zadlužen, zadlužil (koho), předlužený, nadměrně zadlužený, zadlužený

e Überschuldung = nadměrné zadlužení, předlužení, přílišné zatížení dluhy, zadlužení, nadměrné předlužení, přílišné zadlužení


Next: Überschuss; überschüssig; überschütten    Verfalltermin; verfangen; verfassen