Nainstalujte si:
       

Překlad überraschend; überrascht; überredet


überraschend = překvapivě, překvapivý, neočekávaně, znenadání, neočekávaný, nečekaný

überrascht = neočekávaný, překvapeně, překvapen, překvapeni, překvapuje, překvapí, překvapil

überredet = přemluvil, přemluven, přemlouval, přemlouván, přemluvte


Next: überreichen; überreicht; überrennen    vereinsamt; vereint; vereinzeln