Nainstalujte si:
       

Překlad überquert; überragen; überragt


überquert = přeletí, přepluje, přecházel, přeplul, přeletěl, překročený

überragen = vyčnívat, strmět, převyšovat, předčit, vynikat (nad koho), přesahovat, přečnívat, přesáhnout, převýšit, dominovat, vyčnívat nad (4. p.)

überragt = přečníval (postavou), vyniká, vynikal, převýší, převýšil, přesáhne, přesáhl


Next: überraschend; überrascht; überredet    vereinnahmen; vereinnahmt; vereinsamen