Nainstalujte si:
       

Překlad überprüften; Überprüfung; überqueren


überprüften = prověřený, překontrolovaný, zkontrolovaný, prověřili, přezkoušeli, překontrolovali

e Überprüfung = přezkoušení, přezkoumání, ověření, prověrka, prostudování, prošetření, revize, konfrontování, prověření, překontrolování, přezkum, ověřování

überqueren = přecházet, přeletět, procházet napříč, procházet napříč (7.p., čím), přecházet ulici, křížit, křižovat, přetínat, přetínat co, překročit, překonat


Next: überquert; überragen; überragt    vereinigen; vereinigt; Vereinigung