Nainstalujte si:
       

Překlad übermütig; übernachten; Übernahme


übermütig = rozpustilý, zlomyslný, zpupný, svévolný, přebujný

übernachten = nocovat, přenocovat, přespat, noclehovat, ponocovat

e Übernahme = přebírání, přejímání, přejímka, přijetí, odebírání, recepce


Next: übernehmen; übernommen; überplanmäßig    Veredelung; Veredlung; Verehrung