Nainstalujte si:
       

Překlad übermäßig; übermitteln; übermittelt


übermäßig = přílišný, nadplánovaný, nesmírný, nadměrně, příliš, přespříliš, nadmíru

übermitteln = odevzdat, dodat, doručit, poslat, odeslat, předávat, přenášet, předat, sdělit (informaci), tlumočit, poskytnout, zaslat

übermittelt = sdělí, předá, zprostředkovaný, odevzdá, odevzdán, odevzdal, doručí, doručen, doručil, odevzdejte, doručte, přenáší


Next: Übermittlung; Übermut; übermüdet    verdunsten; Verdunstung; verdünnen