Nainstalujte si:
       

Překlad übermannt; Übermaß; übermächtig


übermannt = přemohl, přemožen, zvítězil, zdolán, zdolal, zmožený

s Übermaß = přesah, příliš mnoho, nadbytek, nadmíra, nadměrná míra, nadměrná velikost, větší rozměr, přídavek, přesah, rozměr přesahující standard, nadměrek, nesmírnost

übermächtig = obrovský, ohromný, nesmírný, mohutný, přemocný, velmi silný


Next: übermäßig; übermitteln; übermittelt    verdrücken; Verdrückung; verdunkelt