Nainstalujte si:
       

Překlad übel; Übel; Übelstand


übel = zle, zlý, špatný, nanic, ošklivý, nedobrý, zvrhlý

s Übel = zlo, choroba, neduh, vada, bolest, utrpení, újma, rána, zlořád

r Übelstand = závada, vada, nedostatek, nesnáz, obtíž, překážka, potíž, zlořád, svízel, zlo


Next: Übelstände; üben; über    veräußerlich; Verband; Verbandstoff