Nainstalujte si:
       

Překlad tilgen; Tilgung; Tilgungsbetrag


tilgen = vymazávat, smazat, škrtnout, vyškrtnout, zrušit, ničit, zničit, vyhubit, vyhladit, vyhlazovat, vyplenit, splácet (půjčku)

e Tilgung = vyhubení, vyhlazení, vymazání, škrtnutí, umoření, splácení, umořování, amortizace, umořovací, týkající se umoření, zaplacení, splacení

r Tilgungsbetrag = obnos ke splacení, umořovací suma, anuita, obnos k umoření, splátka


Next: Tilgungsrate; Tinte; Tipp    umgestülpt; umgestürzt; umgetauscht