Nainstalujte si:
       

Překlad termingemäß; termingerecht; terminiert


termingemäß = v termínu, podle termínu, podle lhůty, ve lhůtě, ve stanovené lhůtě

termingerecht = ve stanovené lhůtě, v termínu, včasný, podle termínu, v čas

terminiert = termínujte, termínoval, termínován, termínovaný, časově stanovený


Next: Terminplan; Territorium; Terror    Umführung; Umgang; umgangen