Nainstalujte si:
       

Překlad suspendieren; suspendiert; Süchtigkeit


suspendieren = odložit, sesadit, zbavit úřadu, suspendovat, na čas zastavit, zastavit, rozptýlit, pozastavit (výkon práv z akcií), dočasně zastavit, dočasně zrušit, zrušit (4. p.)

suspendiert = suspendován, suspendujte, odročen, zbaven úřadu, zbaven na čas úřadu, sesazen, suspendovaný, zastavený

e Süchtigkeit = návyk, drogová závislost, závislost, nakažlivost, drogová náruživost


Next: Sühne; sühnen; Sülze    Trift; triftig; Trimmer