Nainstalujte si:
       

Překlad summarisch; Summe; summen


summarisch = sumární, úhrnný, stručný, celkem, součtový, stručně, úhrnem

e Summe = souhrn, souhrn (finanční), suma, úhrn, částka, obnos, objem, sumace, celková výše, celková částka, celek, výsledek sčítání

summen = hučet, bzikat, broukat si, pobroukávat, pobroukávat si, sečíst, shrnout


Next: Summen; summieren; summiert    Trick; trieb; Trieb