Nainstalujte si:
       

Překlad stürzend; stürzte; stürzten


stürzend = hrnoucí se, sbíhající se, padající, kácející, omdlévající, převracející se

stürzte = zřítil se, zhroutil se, padal, řítil se, sklácel se, svrhl

stürzten = spadli, řítili se, zřítili se, skáceli, shodili, svrhli, zhroutili se


Next: Stütze; stützen; Stützen    Treffsicherheit; treiben; Treiben