Nainstalujte si:
       

Překlad steil; Steilheit; Stein


steil = srázný, strmý, spádný, se strmým stoupáním, příkře, srázně, strmě, ztuha, prudký

e Steilheit = příkrost (svahu), reálná strmost, transkonduktance, strmost charakteristiky, sráznost

r Stein = cihla, tvárnice, tvarovka, drahokam, kostka, hrací kostka, figura v šachu, pecka, kamének, čtverec na tkanině, kamínek, brus


Next: Steinblock; Steinfall; Steingut    Summen; summieren; summiert