Nainstalujte si:
       

Překlad steifen; Steifheit; Steig


steifen = naškrobit, tužit, škrobit, podepřít, dodat tuhost, tuhém

e Steifheit = tuhost, škrobenost, neohebnost, prkennost, nepružnost, pevnost (tuhost), strnulost, ztuhlost, strojenost

r Steig = chodník, pěšina, zaječí pěšinka, cesta, pěšinka, cestička, úzká cesta


Next: Steigeisen; steigen; Steigen    Subvention; subventionieren; Suchbegriff