Nainstalujte si:
       

Překlad steht; steif; Steife


steht = je, zaručuje, ručí, stojíte, jste, stůjte, buďte, nadále, je nadále

steif = nepoddajný, nepružný, tuhý, pevný, hustý, nehybný, ztuhlý, zkřehlý, strnulý, zkoprnělý, upřený, strohý

e Steife = tuhost, neohebnost, nepoddajnost, výztuha, vzpěra, hustota, konzistence, rozpěra, nepružnost, podpěra


Next: steifen; Steifheit; Steig    Subsystem; subtil; subveniert