Nainstalujte si:
       

Překlad stabil; Stabilität; Stabilitätsgrenze


stabil = stálý, pevný, ustálený, trvalý, odolný, setrvalý

e Stabilität = stálost, pevnost, stabilnost, odolnost, ustálenost, stabilitě, stabilitou, stabilitu, neměnnost, rovnováha, trvalost

e Stabilitätsgrenze = hranice stability, mez stálosti, meze stability, kritické Reynoldsovo číslo, hranice rovnováhy


Next: Stachel; stachelig; Stachelwalze    stramm; Strammheit; Strang