Nainstalujte si:
       

Překlad spülten; Spülung; Spülwasser


spülten = vyplavili, opláchli, máchali, omývali, prali, proplachovali

e Spülung = vypláchnutí, vyplachování, proplachování, propláchnutí, opláchnutí, oplach, promývání, vymývání, splachování, spláchnutí, máchání, hydraulické dobývání

s Spülwasser = vyplachovací voda, splašky, pomyje, voda na splachování, oplachovací voda, splašková voda, prací voda, voda z praní, proplachovací voda, splachovací voda, splavovací voda, voda z oplachování


Next: spüren; Spürhund; spürt    Strahlenbehandlung; Strahlenbelastung