Nainstalujte si:
       

Překlad speckig; Speckstein; Spediteur


speckig = špinavý, umolousaný, usmolený, slaninový, tučný, tukový

r Speckstein = tuček, klouzek, talek, celistvý mastek, steatit, mastkový kámen

r Spediteur = zasílatel (zasilatel), autodopravce, přepravce, dopravce, zasilatel (zasílatel), špeditér


Next: Spedition; Speditionsgeschäft; Speiche    Stellantrieb; stellbar; stelle