Nainstalujte si:
       

Překlad sinnlos; sinnvoll; sinnvollerweise


sinnlos = bez vědomí, bezvědomý, nesmyslný, nerozvážný, bezvýznamný, bezcenný, nesmyslně, zbytečně

sinnvoll = důmyslný, rozumný, smysluplný, duchaplný, mající smysl, vhodný, účelná, smysluplné

sinnvollerweise = nejúčelnější, z důvodu účelnosti, rozumné, rozumnější, nejrozumnější, duchaplným způsobem


Next: sinnwidrig; Sinter; Sinus    Standbild; Standesamt; standfest