Nainstalujte si:
       

Překlad sinken; Sinkgeschwindigkeit; Sinn


sinken = poklesnout, klesat, klesnout, padat, potopit se, potápět se (loď), tonout, opadat, hloubit, prohloubit, hroutit se, ubýt

e Sinkgeschwindigkeit = pádová rychlost, rychlost ponoření, rychlostní padání, sedimentační rychlost, sestupná rychlost, usazovací rychlost

r Sinn = cit, vloha, sklon, mysl, smýšlení, mínění, názor, rozum, smysl (čeho), význam, účel, hodnota


Next: sinnen; sinngemäß; sinnig    Stampfer; Stampfmaschine; Stand