Nainstalujte si:
       

Překlad schwellend; Schwellung; Schwelung


schwellend = bobtnající, otékající, míjivý, nadouvající se, vzdouvající se

e Schwellung = otékání, zduření, otok, napuchání, opuchnutí, vzdouvání, nadouvání, objemové narůstání, objemový růst, bobtnání, botnání, zesílení (konstrukce)

e Schwelung = švelování, nízkotepelná destilace uhlí, destilace nízkotepelná, polokoksování, tlení, doutnání, zduření


Next: Schwemme; schwemmen; Schwengel    Speicherzelle; speien; Speise