Nainstalujte si:
       

Překlad schwankend; Schwankung; Schwanz


schwankend = kolísavý, váhavý, vrávoravý, výkyvný, proměnlivý, pohyblivý, nerozhodný, nestálý, kolísající, viklavý, potácivý, rozkolísaný

e Schwankung = výkyv, fluktuace, váhání, kývání, variace, změna, vrávorání, oscilace, kymácení, odchylka, potácení

r Schwanz = ohon, oháňka, chvost, čurák, bičík spermie


Next: Schwarm; Schwarte; Schwarze    Spannungen; spannungslos; Spannvorrichtung