Nainstalujte si:
       

Překlad schütten; Schüttgut; Schüttung


schütten = nalévat, vylít, sypat, nasypat, vysypat, zasypávat, stlát, nalít (4. p.)

s Schüttgut = sypký materiál, násypový materiál, sypké zboží, sypké hmoty, násypný materiál, sypký výrobek, materiál do násypu, volně ložený náklad

e Schüttung = násyp, nasypání, zásyp, zasypání, filtrační náplň


Next: Schütze; schützen; schützt    Spange; Spannband; Spannbolzen