Nainstalujte si:
       

Pøeklad schürzen; Schürzenjäger; Schüttboden


schürzen = podkasat, vykasat, ohrnout, zauzlit, zavázat, zadrhnout

r Schürzenjäger = holkaø, záletník, dìvkaø, kurevník, suknièkáø

r Schüttboden = zákop, sypná zemina, sypaná zemina, záklop, špýchar


Next: Schüttdichte; Schütte; schütteln    Spalte; spalten; Spalten