Nainstalujte si:
       

Překlad schlendern; schleppen; schleppend


schlendern = lajdat, trajdat, lajdat se, loudat se, vléci se, vléct se, táhnout se, flákat se, courat se

schleppen = vléct, táhnout, odtáhnout, vytáhnout, vláčet, tahat, courat, zatáhnout, smýkat, smykovat, lovit vlečnou udicí

schleppend = těžkopádný, pomalý, táhlý (zpěv), vleklý, zdlouhavý, rozvláčný, rozvleklý, plouživý, rozvláčně


Next: Schlepper; schleudern; Schleudern    schweifen; schweigen; Schwein