Nainstalujte si:
       

Překlad schlechthin; schlechtweg; Schlegel


schlechthin = zcela, úplně, přímo, právě, prostě

schlechtweg = zcela, úplně, přímo, právě, prostě

r Schlegel = perlík (starý tvar), palice (starý tvar), palička (starý tvar), kladivo (starý tvar), tlouk (starý tvar), tlukadlo (starý tvar), pálka (starý tvar)


Next: schleichen; schleichend; Schleichhandel    schwankend; Schwankung; Schwanz