Nainstalujte si:
       

Překlad sachkundig; Sachleistung; sachlich


sachkundig = znalecký, znalý (čeho), věci znalý, mající odborné znalosti (v daném oboru), zkušený, fundovaný, znalá

e Sachleistung = naturální plnění, věcné plnění, nepeněžní plnění, věcná dávka, odborná služba

sachlich = konkrétní, neosobní, objektivní, obsahový, funkční, účelný, předmětný, nepeněžní, materiální, reálný, věcná, věcné


Next: sachlicher; sacht; sachte    Schlichtung; schließe; Schließe