Nainstalujte si:
       

Překlad rührig; Rührwerk; Rüssel


rührig = čilý, čiperný, hbitý, pohyblivý, přičinlivý, agilní, dělný, podnikavý

s Rührwerk = mísič, míchadlo, míchací zařízení, míchač, mísidlo

r Rüssel = rypák (savců), sosák (hmyzu), nos (chobot), čumák, sací nástavec, vrtací nástavec


Next: rüsten; rüstete; Rüstung    schleimig; schleißen; schlemmen