Nainstalujte si:
       

Překlad rügen; rühmen; rühren


rügen = pokárat, udělovat důtku, udělit důtku, plísnit (4. p.), reklamovat, vytknout, vytýkat, vytknout vady

rühmen = velebit, vychvalovat, chlubit, vychválit, vyzvedávat (4. p.), oslavovat, slavit

rühren = mísit, hýbat, hnout, pohnout, pohybovat, dotknout se, dotýkat se, dojmout, dojímat, pocházet (z), zasáhnout, způsobit


Next: rührig; Rührwerk; Rüssel    Schleifring; Schleifstein; Schleifstück