Nainstalujte si:
       

Překlad rein; reinigen; Reiniger


rein = ryzí, čirý, pouhý, holý, učiněný, nevinný, neposkvrněný, jasný, prostý (o tlaku), absolutní, košer, zcela

reinigen = vyčistit, očistit, tříbit, vytříbit, pročišovat, projímat, očišovat, dezinfikovat, přečišovat, vyčišovat, cídit, vyčistit si

r Reiniger = čisticí zařízení, čisticí stroj, čisticí prostředek, čisticí, filtr


Next: reinigte; Reinigung; Reinigungsanlage    sachkundig; Sachleistung; sachlich