Nainstalujte si:
       

Překlad reibungslos; Reibungswärme; Reibwert


reibungslos = plynulý, bezporuchový, bez kolize, bez tření, bezproblémový, bez problémů, bez závady, bez hádek, bez třenic, řádný, plynule, hladce

e Reibungswärme = teplo vzbuzené třením, třecí teplo (v ložisku), teplo třením, teplo vznikající třením, třecí teplo

r Reibwert = velikost otěru, hodnota otěru, koeficient tření, součinitel adheze, součinitel hydraulického odporu


Next: reich; reichen; reichhaltig    rügen; rühmen; rühren